Công cụ dự tính chi phí
Chọn thông số xây dựng
Chọn cấu trúc nhà
(không bao gồm tầng trệt, sàn sân thượng và tum thang)
Cấu trúc nhà
Hạng mục
Diện tích (m 2)
Hệ số (%)
100%
Hình minh họa
25m 2
Kết quả dự toán
Diện tích tầng trệt, tầng hầm (nếu có):
25 m 2
Diện tích lầu: 0 m 2
Diện tích sân thượng mái: 25 m 2
Tổng diện tích sử dụng: 50 m 2
Đơn giá thiết kế: 100.000 VNĐ
Giá trị thiết kế dự toán: 3.750.000  VNĐ
Số sàn lầu (không bao gồm tầng trệt, sàn sân thượng và tum thang): 0 sàn
  • Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%
Đang xử lý ...